İstanbul Efsaneleri by Murat Ukray by Murat Ukray - Read Online

Book Preview

İstanbul Efsaneleri - Murat Ukray

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

İstanbul Efsaneleri

Hazırlayan:

Murat Ukray

E-Kitap Projesi

İstanbul’un Sırlarla Dolu Mekanları, Hergün Gelip Geçtiğimiz yerlerin bilinmeyen Öyküleri, Bu Eserde, Bizleri Masalsı bir yolculuğa çıkarıyor..

Published By:

e-KİTAP PROJESİ & CHEAPEST BOOKS

Copyright, 2018 by e-Kitap Projesi

ISBN:  978-605-2259-60-3

İstanbul, 2018

-HISTORICAL ISTANBUL EPICS & TURKISH LITERATURE BOOK-

[TARİHİ İSTANBUL EFSANELERİ & KLASİK TÜRK EDEBİYATI SERİSİ]

Kategori (Book Cathegory): ANONİM (KLASİK TÜRK EDEBİYATI SERİSİ)

Sayfa Düzeni ve Grafik Tasarım: (e-Kitap Projesi)

Kapak Tasarımı: E-KİTAP PROJESİ

www.ekitaprojesi.com

Kapak İmage: "Gravür: Eski İstanbul’da Sultanahmet Meydanı ve Nargile İçenler, 15. Yüzyıl resmi"

© Copyright: Bu e-çalışmanın tüm yayın hakları e-kitap projesine aittir. Tanıtım alıntıları dışında izinsiz çoğaltılması yasalarımıza göre suç sayılmaktadır. Böyle bir harekete kalkışmak yerine, bize sorarsanız uygar ve paylaşımcı dünya adına seviniriz..

İçindekiler

Önsöz (Kitap Hakkında)

Giriş

Birinci Bölüm: Ayasofya efsaneleri

İkinci Bölüm: Kız Kulesi, Aşk Kulesi Efsanesi

Üçüncü Bölüm: Fatih’i İstanbul’a Sokmayan Adam Efsanesi

Dördüncü Bölüm: Azize Eufemia Efsanesi

Beşinci Bölüm: Süleymaniye Camii 'nin harcı Efsanesi

Altıncı Bölüm: Rumelihisarı Efsaneleri

Yedinci Bölüm: Tahta kalıcın sihri Efsanesi

Sekizinci Bölüm: Kıztaşı Efsanesi

Dokuzuncu Bölüm: Yeni Kapı Efsanesi

Onuncu Bölüm: Gizemli El Efsanesi

Onbirinci Bölüm: Ayasofya’daki Tabutun Sırrı Efsanesi

Onikinci Bölüm: Sümbül Efendi Efsanesi

Onüçüncü Bölüm: Eli Kesilen Mimar Efsanesi

Ondördüncü Bölüm: Mimar Sinan’ın Mektubu

Onbeşinci Bölüm: Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesi’nden Uçuş Hikâyesi

Onaltıncı Bölüm: İstanbul Boğazı Efsaneleri

* * * * * * * * * * * * *

Önsöz (Kitap Hakkında)

Bîr varmış, bir yokmuş... Allah’ın kulu çokmuş. 'Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken; eşek mühürdar, katır silahtar iken; ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken; yaranı safa, kızıştı kafa, ak..sakal, kara sakal, berber elinden yeni çıkmış bir taze sakal... 'Kasap olsam sallayamam satırı, nalbant olsam nallayamam katırı, hamama girsem sorar mıyım natırı, nadan olan bilmez ahbap hatırı.

'Dereden geldim, tepeden geldim, sandığa girdim bir de ne göreyim, köşede bir hanım oturuyor. Şöyle ettim, böyle ettim, hanım yerinden kalktı, yüzüme baktı, çıktık.birlikte yola, ne sağa saptık,ne sola... Az gittik.uz gittik., dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik, bir de arkamıza baktık ki bir arpa boyu yer gitmişiz... Ne dönülür geri, ne gidilir ileri, sana bir masal söyleyeyim bari gel beri...

‘Bir varmış, bir yokmuş. 'Diyarların en güzeli, efsanelerin sultanı bir şehr-i istanbul varmış...

* * * * * *