Start Reading

Червоний (Chervonij)

Ratings:
394 pages4 hours

Summary

Їм закидають масові вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу, де вони... можуть бути корисними. Замість скніти в таборах, ватажок повстанців Данило Червоний наводить там лад! І нехай він планує втечу, йому, героєві чи бандиту, єдиному до снаги приборкати ув`язнених злодіїв.
Як це було, розкажуть три свідки: міліціонер, чекіст і ворог народу. Не шукайте Червоного ані серед мертвих, ані серед живих, шукайте — серед овіяних легендою!Їm zakidajut' masovі vbivstva vchitelіv. Banderіvcjam mіsce v GULAGu, de voni... mozhut' buti korisnimi. Zamіst' sknіti v taborah, vatazhok povstancіv Danilo Chervonij navodit' tam lad! І nehaj vіn planuє vtechu, jomu, geroєvі chi banditu, єdinomu do snagi priborkati uv`jaznenih zlodіїv.

Jak ce bulo, rozkazhut' tri svіdki: mіlіcіoner, chekіst і vorog narodu. Ne shukajte Chervonogo anі sered mertvih, anі sered zhivih, shukajte — sered ovіjanih legendoju!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.