Start Reading

Những Kẻ Kiện Cáo

Ratings:
Length: 145 pages2 hours

Summary

Có lẽ một trong những kẻ thù lợi hại nhất bạn từng chạm trán là “kẻ kiện cáo giữa vòng anh em.” Hãy nhận lãnh tri thức và sự thông hiểu tuyệt vời qua sách này để nhìn ra vũ khí kiện cáo đang giương lên chống lại. Hãy học cách đắc thắng nó khi bạn đọc quyển sách kinh điển này của tác giả Dag Heward-Mills.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.