Holografisk Univers: En Introduksjon

Book Actions

Start Reading

Book Information

Holografisk Univers: En Introduksjon

Ratings:
Rating: 0 out of 5 stars0/5 ( ratings)
Length: 194 pages2 hours

Description

Holografisk Univers: En Introduksjon av Brahma Kumari Pari

Denne boken forklarer Det holografiske universet, innbefattet dets struktur, osv.

Etter å ha lest denne boken, kommer du til å ha en bedre forståelse av Det holografiske universet, og din evne til å ha erfaringer i Det holografiske universet kommer til å styrkes. Ved å ha et åpent, klart sinn (mens du leser), kan du erfare det som forfatteren har erfart og forstå det som forfatteren forklarer. I stedet for å bare lese ordene, les den med hensikt om å forstå dybden av det som blir forklart. Fortsett å fundere på det til du erfarer og forstår det som blir sagt om Det holografiske universet. Fortsett å lese boken om og om igjen, helt til du forstår den slik at dine muligheter til å ha erfaringer i Det holografiske universet øker.

I denne boken er erfaringene om Det holografiske universet basert på:

1. veiledningen fra Gud,
2. Brahma Kumaris’ kunnskap,
3. kvantemekanikk (ingenting i denne boken er i motsetning med kvantemekanikken),
4. undersøkelser,
5. forfatterens erfaringer,
6. kunnskap om chakraene og auraen,
7. de gamle hinduiske tekstene, osv.

Det er forklaringer i denne e-boken / boken om:

1. de forskjellige divisjonene og Det holografiske universets natur.
2. hvordan alt skjer ifølge Verdensdramatikken (akasha arkivene).
3. hvordan mennesker lever i two forskjellige verdener, Den virkelige verden og Den holografiske      verden, samtidig.
4. Den holografiske filmen av hologrammet som vi deltar i.
5. hvordan forskjellige slags verdener eksisterer.
6. hvordan kvanteenergier materialiserer de fysiske legemene og den fysiske verden gjennom          Det holografiske universet.
7. hvordan skapelsen skjedde gjennom virvlene og chakraene.
8. Nær Døden Erfaringer.
9. Den kosmiske bevisstheten.
10. hvordan subtile dimensjoner, holografiske legemer og subtile legemer er skapt.
11. hvordan auraen blir brukt i løpet av erfaringene.
12. hvordan kvanteenergier av forskjellige tettheter materialiserer en annen slags Virkelige Verden for oss å leve i.
13. hvordan Det holografiske universet forandrer seg når verden transformerer seg.
14. Brahma Kumaris’ meditasjon og kunnskap.

Read More