Start Reading

Лични Неща На Български (пъстър сборник)

Ratings:
154 pages2 hours

Summary

In Bulgarian. Тази папка не е голяма и съдържа няколко неща свързани лично с автора Христо Мирски; в момента 5 неща, обаче това не е автобиография, материалите са направени интересни за читателите. Съществуват съответни сборници на английски и руски, които имат обща част с този, но има и разлики
А сега следва Съдържанието с кратки обяснения.
Мирски срещу Мирски (унищожителна критика)
[ Това е биографичен и обзорен материал на всички произведения на автора, показан под формата на комичен диалог на него със своя антипод. (2014) ]
Обява
[ Това е една хумористична обява от автора в поетична форма, във римска терца, по случай излизането му в пенсия; въпреки майтапа автора остава верен на истината. Това, очевидно, няма да бъде превеждано на други езици. (2016) ]
Условия за печатане на Мирски
[ Този материал не е предназначен за читателите, а за евентуални издатели на автора, все пак той може да представлява интерес за други колеги-автори. (2014) ]
Творческо завещание на Мирски
[ Този материал също не е за читатели, а за собственици на сайтове и литературни издатели след неговата смърт, макар че може да е интересен и за други колеги творчески работници като нетипичен пример за творческо завещание. (2014) ]
Затворено писмо до магазин “Мухоловка”
[ Това писмо звучи смешно и невероятно, на то почива на действителна случка с автора, след което е допълнено с какво ли не, и пораства 10-тина пъти, но е полезно буквално за всеки; ако аз самият не бях го написал, то щях да се юрна да го чета по всяко време. (2019) ]

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.