Start Reading

Ang Mga Espiritwal Na Panganib

Ratings:
114 pages1 hour

Summary

Ang isang Kristiyano ay lumalakad sa gitna ng maraming mga panganib, mga bitag at mga patibong. Ang aklat na ito ay magbubukas sa iyong mga mata sa maraming mga hindi nahahalatang mga panganib na naghihintay upang manakit, magpahamak at manira sa atin. Tulungan mo ang iyong sarili, at iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng makapangyarihang aklat na ito sa mga espirituwal na panganib!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.