Start Reading

Ginawang Madali ang Pagpapatawad

Ratings:
28 pages19 minutes

Summary

At kailan man kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo, kung mayroon kayong anomang laban sa kanino man; upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. DATAPWA’T KUNG HINDI KAYO MAGPAPATAWAD, HINDI RIN KAYO PATATAWARIN SA INYONG MGA KASALANAN NG INYONG AMA NA NASA LANGIT. (Marcos 11:25-26). Pinanginginig ka ba ng mga siping ito? Ang iyong lunas ay narito.
Sa aklat na ito na lubos na kinakailangan, matututunan mo ang agad na pagpatawad- upang masiyahan ka rin sa kapatawaran ng Ama sa langit. Hayaan mong maging kasama mo ang aklat na ito hanggang dumating ka sa punto kung saan mabilis at taos-puso ka nang makapagpapatawad."

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.