Start Reading

Paano Manalangin

Ratings:
152 pages2 hours

Summary

Paano ako dapat na manalangin? Ano ang dapat kong ipanalangin? Bakit masyadong misteryoso ng panalangin? Paano ako makapananalangin nang mahabang oras? Hindi ba alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan ko? Ano ang mangyayari kung hindi ako manalangin? Masasagot ba talaga ang mga panalangin ko?"" Tuklasin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito habang binabasa mo ang praktikal at napapanahong aklat na ito ni Dag Heward Mills.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.