Start Reading

Paano Ka Magiging Isang Matatag Na Kristiyano

Ratings:
129 pages1 hour

Summary

Dahil tinanggap mo si Hesukristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas ikaw ay naligtas! Ikaw ay isang Kristiyanong ipinanganak na muli at ang iyong pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang iyong katanungan ay: ""Ano ang susunod na hakbang na dapat gawin?"" Ang pagiging isang Kristiyano ay isang magandang hakbang, subalit simula pa lamang iyon. Ikaw ay dapat na maging isang mabuti, matatag na Kristiyano. 'Kaya paano ko iyon gagawin? — Sa klasikong aklat na ito, matututunan mo ang mga hakbang na gagawin upang maging at manatiling matatag na Kristiyanong handa para sa kamatayan o pagpunta sa langit.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.