Start Reading

Sapagka’t Ang Mayroon, Ay Bibigyan Pa; At Ang Wala, Pati Ang Nasa Kaniya Ay Aalisin Pa Sa Kanya.

Ratings:
237 pages3 hours

Summary

Ipinahahayag ni Hesukristo ang mga nakagugulat na prinsipyo na namumuno sa kasaganaan at kayamanan. Ang sino mang mayroon ay nararapat na magkaroon ng mas marami! Gaano kawalang patas ang tunog nito! Subalit ito ang katotohanan na nagaganap sa ating harapan sa araw-araw.
Ang aklat na ito ay naglalayong maipaliwanag ang Kasulatang ito na hindi masyadong naiintindihan. Makatatanggap ka ng mga magagandang kaisipan sa mga misteryo ng kasaganaan habang inaaral mo ang bagong aklat na ito ni Dag Heward Mills.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.