Start Reading

Ang Punongkahoy At Ang Iyong Ministeryo

Ratings:
35 pages25 minutes

Summary

Marami sa atin ang hindi nakakaunawa kung paano ang kuwento ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama sa Bibliya ay mayroong kaugnayan sa atin. Iniisip natin na iyon ay isang sawing kaganapan na nakaapekto kina Adan at Eba at na tayo ay nakaligtas mula rito. Tunay ka na nga bang nakaligtas mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama?
Sa tuwirang aklat na ito, mapagtatanto mo na ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay umiiral pa rin hanggang sa ngayon. Matutuklasan mo rin na nagpapakita pa rin ito ng parehong tukso sa atin tulad ng ginawa nito kay Adan at Eba. Matutuklasan mo rin ang mga katotohanan na makatutulong sa iyong makapaglayag sa buhay at ministeryo gamit ang kaalaman na nakuha mo sa aklat na ito.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.