Start Reading

Ang Pinahiran & Kanyang Pagpapahid

Ratings:
146 pages1 hour

Summary

Ang kayamanan ng pagpapahid ay nasa pinahiran. Ang pagpapahid ay hindi naihihiwalay mula sa taong pinahiran. Ang pagpapahid ay nasa loob ng lingkod ng Diyos! Ang pagpapahid ay kasama ng lingkod ng Diyos! Ang pagpapahid ay nasa lingkod ng Diyos. Ang bago at nakatutuwang aklat na ito ni Dag Heward-Mills ay magpapanabik sa mga puso ng mga naghahanap ng pagpapahid!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.