Start Reading

Para Sa Mga Nakalimot

Ratings:
134 pages1 hour

Summary

Hindi naaalala ng mga suwail na tao kung ano ang mga nagawa para sa kanila at madalas na pinipiling kalimutan ang ilang mga bagay. Hindi naalaala ni Hudas kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa kanya, hindi man lamang niya naalala ang mga bagay na kanyang nakita at narinig mula kay Hesus. Ito ang dahilan kung bakit siya ay naging isang kinamumuhiang na karakter na alam natin ngayon bilang 'Judas'.
Ang kakayahang makaalala ay isa sa mga pinakamahalagang katangiang espirituwal na maaaring nasa isang ministro. Ang mga taong hindi nakakalala, ay bihirang maging mahusay. Sila ay nabibigo lamang na makarating sa ilang mga matataas na mga antas. Ang natatanging aklat na ito, sa paksa na bihirang tinalakay ay isang kaloob mula sa Diyos para sa iyo.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.