Start Reading

Silang Mga Mapagmataas

Ratings:
169 pages2 hours

Summary

Ang pagmamataas ay isang nakamamatay na lason na nakaapekto sa lahi ng mga tao sa loob ng maraming taon. Dahil imposibleng makita ito, ang pagmamataas ay mayroong kakayanan na gumawa ng malaking kaguluhan. Paano natin malalaban ang panganib na ito sa ating mga buhay? Sa pamamagitan ng bakuna ng pagpapakumbaba! Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang espiritual na katangian. Ilang tao na ang sumubok na sumulat ukol sa hindi malinaw, subalit mahalagang espirituwal na katangiang ito. Sa bago't nakatutuwang seryeng ito, isinisiwalat ni Dag Heward-Mills ang marami sa mga hindi nahahalatang anyo ng pagmamataas. Ang makapangyarihang aklat na ito, na isinulat ng isang nahihirapang Kristiyano, ang magpapala at maghihikayat sa iyong magkaroon ng tila-batang pagpapakumbaba ni Hesukristo.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.