Start Reading

Zakładanie kościołów

Ratings:
196 pages2 hours

Summary

Zakładanie kościołów jest fenomenem szerzącym się wśród niosących Słowo Boże, a podobnie czynili pierwsi uczniowie Jezusa. Jednak do tego, aby kościół powstał, potrzebne są umiejętności i radzenie sobie z wieloma problemami. Dag Heward-Mills, założyciel ogólnoświatowej, charyzmatycznej grupy wyznaniowej, liczącej trzy tysiące kościołów, przeprowadza analizę różnych aspektów zakładania kościoła. Niniejsza książka stanowi podręcznik dla każdego pastora, który chciałby poświęcić swoje życie takiemu zadaniu.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.