Start Reading

Ang Paglago ng Simbahan

Ratings:
327 pages3 hours

Summary

Alam natin na ang paglago ng simbahan ay mailap at mahirap makamtan. Ang lahat ng mga pastor ay nagnanais na ang kanilang mga simbahan ay lumago. Ang aklat na ito ay ang sagot sa iyong pakikipagsapalaran sa paglago ng simbahan. Mauunawaan mo kung paanong ang ""maraming mga iba't ibang bagay ay kumikilos nang magkasama"" upang makamtan ang paglago ng simbahan. Mahal kong pastor, Habang ang mga salita at pagpapahid sa aklat na ito ay pumapasok sa iyong puso, mararanasan mo ang paglago ng simbahan na iyong ipinapanalangin.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.