Start Reading

Tanggapin ang Pagtatalaga

Ratings:
77 pages1 hour

Summary

Ang pagpapala ay ang pangunahing susi na kinakailangan upang buksan ang pinto sa isang matagumpay at nakalulugod na ministeryo. Marami sa mga sumubok na gawin ang gawain ng Diyos na may tapat na mga motibo, ang hindi masyadong nakalalayo dahil nabigo nilang mapagtanto na ito ay ""Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu (ang pagpapala)"" Zacarias 4:6.
Ang bukod tanging aklat na ""Saluhin ang Pagpapala"" ni Obispo Dag Heward- Mills ang magtuturo sa iyo ng kahulugan ng pagsalo ng pagpapahid at kung paano mo ito praktikal na magagawa! Hayaan na ang hangarin para sa pagpapahid ng Diyos ang gumising sa kalooban mo sa pamamagitan ng mga pahina ng aklat na ito!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.