Start Reading

Sabihin Mo sa Kanila

Ratings:
175 pages2 hours

Summary

Ang kabukiran ay namumuti na at ang ani ng mga kaluluwa ay hinog na, subalit nasaan ang mga mangangaral?Ang bagong aklat ni Dag Heward Mills na nagbibigay inspirasyon ay isang tawag sa mga Kristiyano na maging mga taga-akay ng mga kaluluwa

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.