Start Reading

Mga Lihim ng Tagumpay

Ratings:
250 pages3 hours

Summary

Maaaring maging hamon ang buhay para sa lahat. kadalasan ang iyong kinakailangan upang mapagtagumpayan ang gumagambala sa iyo ay ang karunungan. Ang karunungan ay ang lihim ng Diyos na makatutulong sa iyong tumayo mula sa iyong mga paghihirap sa pagiging isang buhay na himala. Ikaw ay itinalaga ng Diyos para sa kaluwalhatian. Ang lihim ng Diyos ay ang karunungan ng Diyos sa isang misteryo na itinalaga para sa iyong kaluwalhatian at kagandahan. Nawa ang mga pagpapahayag sa aklat na ito ay magdala sa iyo ng tagumpayansa araw-araw! Nawa ang aklat na ito ay magbigay sa iyo ng karunungan upang magtagumpay!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.