Start Reading

Kapangyarihan Ng Dugo

Ratings:
83 pages1 hour

Summary

Ang Bibliya ay nagsasaad ukol sa maraming uri ng dugo: ang dugo ng mga kambing, mga tupa at ng mga kalapati! Ang Bibliya rin ang nagpapahayag na kung walang pagbibigay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya ba ng iba't ibang uri ng dugo na ito na alisin ang ating kasalanan? Ang sagot ay isang nagmamatigas na 'Hindi!' Kaya ano ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan? Wala nang iba kundi ang dugo ni Hesukristo! Tanging ang dugo ni Hesus ang mayroong kapangyarihan na linisin ang ating mga kasalanan at magdala sa atin ng kaligtasan.
Sa napakahalagang aklat na ito, matutuklasan mo ang maraming mga banal na katotohanan ukol sa dugo ni Hesukristo. Matatagpuan mo kung paano ang dugo ni Hesus ang nagbibigay ng buhay at kung paanong nakuha ng dugo ni Hesus ang kahalagahan nito. Maiintindihan mo ang ugnayan sa pagitan ng Banal na Espiritu at ng dugo ni Hesus. Tunay na mayroong kapangyarihan sa dugo ni Hesus!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.