Start Reading

Paano Pawalan ng Halaga Ang Mga Sumpa

Ratings:
459 pages6 hours

Summary

Tayong lahat ay umaasa sa maluwalhating buhay kung saan ""WALA NANG SUMPA!"" Ito ay dahil sa ang buhay na ating kinahaharap ay isang kamalasan, paulit-ulit na panliligalig, pagkawalang-saysay, kalungkutan at kabiguan. Ang sumpa ay pinaka-naglalarawan sa mga sawing karanasan na kinahaharap natin. Makatatakas ba tayo? Mayroong bang daan palabas? Ang aklat na ito ang tutulong sa iyong maintindihan ang mga sumpa at malaman kung paano ihahanay ang iyong sarili para sa isang pagpapala.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.