Start Reading

Ang Mahusay na Heneral

Ratings:
497 pages6 hours

Summary

Alam mo ba na ang buhay ng isang tao sa mundo ay isang digmaan? Tayo ay nakikidigma kahit na piliin nating makidigma o hindi. Ang sabi ng Bibliya na ang iyong buhay ay isang digmaan. Dapat mong paglabanan ang mabuting labanan at ipanalo ang digmaan. Ang bagong aklat na ito sa digmaan ay isang nararapat na babasahin para sa lahat ng mga pinuno.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.