Start Reading

Ang Sining ng Pamumuno

Ratings:
548 pages6 hours

Summary

Ang tawag sa ministeryo ay isang tawag sa pamumuno. Minsan pa sa tulong ng madali at mapagpakumbabang pamamaraan, pinalalawig ni Dan Heward Mills ang mga prinsipyong nagdulot upang siya ay maging isang bukod-tanging pinunong Kristiyano. Ang mga katotohanang ipinahahayag dito ay magiging inspirasyon sa marami sa sining ng pamumuno.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.