Start Reading

Laikos: Ang Mga Karaniwang Tao at Ministeryo

Ratings:
120 pages1 hour

Summary

Ang Griyegong salitang LAIKOS ay nangangahulugan na "walang kakayanan". Paulit-ulit na itinuturo sa atin ng kasaysayan na ang mga dakilang mga bagay ay nagawa sa pamamagitan ng mga taong "nagkulang sa kakayanan". Matuto sa pamamagitan ng namumukod tanging aklat na ito ni Dag Heward Mills, ano ang mangyayari kung walang mga lingkod na nagtatrabaho sa simbahan; paano ibahagi ang kabigatan sa mga lingkod na nagtatrabaho at bakit tayo dapat na makipaglaban upang mapangalagaan ang ministeryo ng karaniwang lingkod.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.