Start Reading

गाज

Ratings:
64 pages22 minutes

Summary

युगानुयुगे वाहत असतेस तु
दोन्ही किनार्याना धरून
कीती स्थित्यंतरे झाली जगात त्या साऱ्यांना सोबत घेऊन
अनेक ऋतु आले आणी गेले
तुझ्या प्रवाहात बदल नाही झाले
आयुष्ये बदलत असतात काठावरच्या माणसांची
तुला काहीच खबर नसते जणु कशाची आणी कुणाची .
तुला पाहतात कुणी देव मुर्तीच्या रूपात
आणी पुजतात मंदिराच्या गाभार्यात
आला जरी कंटाळा कधी थांबायची “मुभा” नाही तुला
कधी वाटले जर असे तुझ्या मनाला
तर “आमंत्रण “च असेल ते तुझ्या मृत्यूला !
विचार करते ना जेव्हा मी तुझ्या मनाचा
खरेच ठाव च लागत नाही ग तुझ्या प्रवाहाच्या तळाचा
नवल वाट्ते पाहुन तुझे” उदंड “वाहाणे
तुझ्या अस्तित्वाने तर “सुसह्य “होत असते माणसाचे जगणे!!
युगानुयुगे वाहत असतेस तु
दोन्ही किनार्याना धरून
कीती स्थित्यंतरे झाली जगात त्या साऱ्यांना सोबत घेऊन
अनेक ऋतु आले आणी गेले
तुझ्या प्रवाहात बदल नाही झाले
आयुष्ये बदलत असतात काठावरच्या माणसांची
तुला काहीच खबर नसते जणु कशाची आणी कुणाची .
तुला पाहतात कुणी देव मुर्तीच्या रूपात
आणी पुजतात मंदिराच्या गाभार्यात
आला जरी कंटाळा कधी थांबायची “मुभा” नाही तुला
कधी वाटले जर असे तुझ्या मनाला
तर “आमंत्रण “च असेल ते तुझ्या मृत्यूला !
विचार करते ना जेव्हा मी तुझ्या मनाचा
खरेच ठाव च लागत नाही ग तुझ्या प्रवाहाच्या तळाचा
नवल वाट्ते पाहुन तुझे” उदंड “वाहाणे
तुझ्या अस्तित्वाने तर “सुसह्य “होत असते माणसाचे जगणे!!

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.