Start Reading

Буквар миру. Книга для сімейного читання (Bukvar miru. Kniga dlja sіmejnogo chitannja)

Ratings:
550 pages5 hours

Summary

Видання ілюстроване старовинними гравюрами, які любив сам Сковорода. Упорядкування, переклад, передмова та примітки професора, доктора філософських наук Леоніда Ушкалова!
Це видання творів Григорія Сковороди створене для читання в колі сім`ї. Діти мають можливість із задоволенням прочитати тут славетні «Харківські байки», батькам будуть цікаві й корисні притчі «Вдячний Єродій» та «Убогий Жайворонок», присвячені мистецтву доброго виховання дітей, бабусям і дідусям — варіації Сковороди на теми чудесного діалогу Цицерона «Про старість». А всім разом можна прочитати, мабуть, найяскравіший діалог Сковороди «Алфавіт, чи Буквар миру», у якому наш філософ обстоює геніальну за своєю простотою і мудрістю думку: всі люди рівні, тому що вони різні. Vidannja іljustrovane starovinnimi gravjurami, jakі ljubiv sam Skovoroda. Uporjadkuvannja, pereklad, peredmova ta primіtki profesora, doktora fіlosofs'kih nauk Leonіda Ushkalova!

Ce vidannja tvorіv Grigorіja Skovorodi stvorene dlja chitannja v kolі sіm`ї. Dіti majut' mozhlivіst' іz zadovolennjam prochitati tut slavetnі «Harkіvs'kі bajki», bat'kam budut' cіkavі j korisnі pritchі «Vdjachnij Єrodіj» ta «Ubogij Zhajvoronok», prisvjachenі mistectvu dobrogo vihovannja dіtej, babusjam і dіdusjam — varіacії Skovorodi na temi chudesnogo dіalogu Cicerona «Pro starіst'». A vsіm razom mozhna prochitati, mabut', najjaskravіshij dіalog Skovorodi «Alfavіt, chi Bukvar miru», u jakomu nash fіlosof obstojuє genіal'nu za svoєju prostotoju і mudrіstju dumku: vsі ljudi rіvnі, tomu shho voni rіznі.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.