Start Reading

Покора (Pokora)

Ratings:
279 pages2 hours

Summary

Роман-провокація!
2023 рік. До влади у Франції приходять мусульманскі партії – ліквідовано рівність між чоловіками і жінками, вводиться багатоженство. Викладач Сорбони Франсуа приймає іслам і «знаходить себе»: отримує престижну роботу і кілька дружин. Але до чого це приведе? Roman-provokacіja!

2023 rіk. Do vladi u Francії prihodjat' musul'manskі partії – lіkvіdovano rіvnіst' mіzh cholovіkami і zhіnkami, vvodit'sja bagatozhenstvo. Vikladach Sorboni Fransua prijmaє іslam і «znahodit' sebe»: otrimuє prestizhnu robotu і kіl'ka druzhin. Ale do chogo ce privede?

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.