Start Reading

Демоните и как да се справяме с тях

Ratings:
Length: 129 pages1 hour

Summary

Демоническата дейност е демонстрирана в тази класическа нова книга на Даг Хюард-Милс. С помощта на свидетелството на лудия човек от Гадара, той показва пътя към победата над демоните и злите духове.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.