Start Reading

Изкуството на чуването

Ratings:
Length: 197 pages2 hours

Summary

Няма по-важна тема от това да бъдеш в съвършената воля на Бог. Единственото нещо, което ще отличи свещениците на Евангелието, е способността им да слушат правилно Божия глас. Колко важно е да следвате Светия Дух в съвършената воля на Бога. Когато сте в съвършената Божия воля, ще процъфтите и ще постигнете всичко, което желаете за Бог. Тази изключителна работа на Даг Хюард-Милс ще има голямо влияние върху живота и служението ви.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.