Start Reading

Лоялност И Нелоялност

Ratings:
178 pages1 hour

Summary

Въпреки че има основно изискване от Бог към лидерите, много малко е написано по този въпрос. В тази книга Даг Хюард-Милс очертава много важни принципи с намерението да повиши стабилността на църквите. Толкова важно и практично е съдържанието на тази книга, че тя се е превърнала в незаменим инструмент за много църковни лидери.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.