Start Reading

Ključne Činjenice Za Nove Vernike

Ratings:
51 pages23 minutes

Summary

Važno je da novi hrišćani shvate osnove njihovog spasenja i nauče principe koji regulišu njihov novi život. Ključne činjenice za nove vernike su dizajnirane da zadovolje ovu potrebu i pruže osnovu za nove hrišćane kako bi pobedili u svojoj novonastaloj veri.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.