Start Reading

ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

Ratings:
325 pages2 hours

Summary

ਸਭ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨI ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਕਥਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਮੁੜ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇI

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.