Find your next favorite book

Become a member today and read free for 30 daysStart your free 30 days
Danas nam je divan dan

Book Actions

Start Reading

Book Information

Danas nam je divan dan

Length: 142 pages2 hours

Description

U aprilu 2018. godine izašla je u javnost moja knjiga "Danas nam je divan dan".

Kada sam je zavodila u arhiv Kanade, svrstala sam je u grupu tzv. personal journeys. Podstakla me je da se osvrnem na pređeni životni put i podsetim stanica na kojima sam nekad bila. Priča počinje sa ranim 80-tim godinama i mojim bezbrižnim detinjstvom, razvija se preko 90-tih i moje mladosti obeležene nestankom zemlje u kojoj sam rođena, društvenim i ličnim promenama. Poslednja poglavlja su smeštena u dvehiljadite kada moj život kreće u novom smeru. U knjizi sam se zadržala na događajima koji su dublje uticali na moje formiranje, kasnije izbore i odluke, i koji su me doveli do tačke u kojoj se danas nalazim.

Read More