Start Reading

A Kenyérkeresők embersége: Összegyűjtött novellák

Ratings:
Length: 436 pages8 hours

Summary


A szerző első novelláskötetében a kételkedő, önmagával szemben elégedetlen kisemberek világát mutatja be mély empátiával. Szereplői erkölcsi-morális felelősségük teljes tudatában igyekeznek felülemelkedni hétköznapjaik sivárságán. A novellák világában keveredik a Don Quijote-i gavallérság, a reménytelen romantika, a görbetükrű homor, és finom irónikusság, a gyermekkor sokszor leckepofonokkal terhes, mégis kalandos világa. Az önmagát megnemadó, dolgozó kisemberek finom, árnyalt, összetett lélekrajza bontakozik ki az olvasó lelki szemei előtt! 

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.