Unique Decision: Quyết định Duy nhất by Hải. CaoHoàng by Hải. CaoHoàng - Read Online

Book Preview

Unique Decision - Hải. CaoHoàng

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

Hải.CaoHoàng

Chapter 1 : Bản gốc bằng tiếng Việt

Quý vị thân mến !

Chúng ta vẫn thường xuyên phải đối mặt với vấn đề :

Cân nhắc và lựa chọn để đưa ra một quyết định duy nhất – cho một tình huống bất kỳ nào đó – với kỳ vọng : đạt được kết quả tốt đẹp nhất.

Cũng có khi việc đó là không quan trọng – do tính chất của sự việc đó.

Nhưng

Đôi khi – nó lại trở nên vô cùng quan trọng – thậm chí là sẽ quyết định hoàn toàn cuộc đời hay tương lai của chúng ta.

Làm thế nào để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn nhất ?

Dĩ nhiên – câu hỏi được đặt ra sẽ là :

Thế nào là một quyết định đúng đắn nhất ?

Theo kết quả nghiên cứu của tôi :

"Quyêt định đúng đắn nhất – trong bất kỳ trường hợp nào – là : Giải pháp phù hợp duy nhất để giải quyết vấn đề của trường