Start Reading

Khi nhà vua đi trốn

Ratings:
314 pages5 hours

Summary

Một biến cố nhỏ trong số hàng trăm ngàn biến cố của thời kỳ Cách Mạng Pháp 1789-1799 xảy ra vào năm 1790 ngay sau khi sự khời đầu Cách Mạng thành công tại một ngôi làng nhỏ Varennes gần biên giới Pháp Đức. Biến cố tuy nhỏ nhưng là một trong những biến động then chốt, khi vua Louis XVI của Pháp trốn thoát khỏi Paris, gần đến được biên giới nơi các thành phần bảo hoàng tụ tậplại, chờ ông đến để khởi đầu cho cuộc chiến chống lại cuộc Cách Mạng. Nhưng khi gần tới đích, ông cùng hoàng gia bị bắt giữ và buộc quay trở lại Paris. Biến cố đã thay đổi không những nước Pháp mà cả cục diện Âu Châu và có lẽ cả thế giới nếu như nhà vua đã thành công trong cuộc trốn chạy này.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.