ไลคอส พันธกิจการรับใช้แบบฆราวาส by Dag Heward-Mills by Dag Heward-Mills - Read Online

Book Preview

ไลคอส พันธกิจการรับใช้แบบฆราวาส - Dag Heward-Mills

You've reached the end of this preview. Sign up to read more!
Page 1 of 1

ทำไมเราต้องต่อสู้เพื่อปกป้องงานรับใช้แบบฆราวาส

บทที่ 1

ไลคอส : ฆราวาส

คำว่า ฆราวาส มาจากคำภาษากรีก ไลคอส ซึ่งหมายความว่า ไม่มีทักษะ ประวัติศาสตร์ได้สอนเราให้รู้ว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่สามารถถูกทำให้สำเร็จได้ผ่านทางคนที่ ไม่มีทักษะ การมองผ่าน ๆ ถึงความสำเร็จของฆราวาส หรือ คนธรรมดาจะเร้าใจคุณให้ใช้พวกเขาในงานรับใช้ ผ่านทางฆราวาส วิญญาณสามารถได้รับความรอด, กลุ่มเซลล์จะถูกก่อตั้งขึ้น, คริสตจักรจะเติบโต และงานของพระเจ้าจะเกิดผล

นี่คือ ความหมายต่าง ๆ ของคำว่า ฆราวาส

1. ฆราวาส คือ บุคคลปกติ

2. ฆราวาส คือ บุคคลธรรมดา

3. ฆราวาส คือ บุคคลสามัญ

4. ฆราวาส คือ บุคคลปกติธรรมดา

5. ฆราวาส คือ บุคคลสามัญธรรมดา

6. ฆราวาส คือ บุคคลธรรมดาสามัญ

7. ฆราวาส คือ บุคคลที่เราพบในทุก ๆ วัน

8. ฆราวาส คือ บุคคลโดยทั่ว ๆ ไป

9. ฆราวาส คือ บางคนที่ไม่ใช่มืออาชีพ

10. ฆราวาส คือ บางคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

11. ฆราวาส คือ บางคนที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญเป็นพิเศษ

12. ฆราวาส คือ บางคนที่ไม่ใช่ผู้ที่มีทักษะ

13. ฆราวาส คือ บางคนที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว

14. ฆราวาส คือ บางคนที่ไม่ได้มีใบรับรอง

15. ฆราวาส คือ บางคนที่ไม่ได้มีใบอนุญาต

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในโลกของคริสตจักร

1. ฆราวาส เป็น เสาของการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจักร

การแปลพระคัมภีร์ของมาร์ติน ลูเธอร์ให้เป็นภาษาของคนธรรมดาได้เปลี่ยนโลกใบนี้ แทนที่จะมีแค่ภาษาลาติน พระคัมภีร์ถูกทำให้คนสามัญธรรมดาสามารถเข้าถึงได้ ครั้งหนึ่ง คนธรรมดา / ฆราวาสมีความรู้ที่เกิดจากการเปิดเผยสำแดงในมือของพวกเขา พวกเขาสามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้ การเรียนรู้ว่า ความรอดมีไว้สำหรับมนุษย์ทุกคนผ่านทางพระคุณของพระเจ้า พวกเขาก็ลุกขึ้น และต่อสู้เพื่อสิ่งที่พวกเรารู้จักกันในนามของ

การปฏิรูปศาสนา

2. ฆราวาส เป็น เสาของคริสตจักรเมโธดิสต์ที่ยิ่งใหญ่

ภายในกลางศตวรรษที่ 20 เมโธดิสต์ก็เป็นกลุ่มโปรแตสแตนท์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา คริสตจักรเมโธดิสต์

ที่ยิ่งใหญ่ขี่อยู่บนหลังของฆราวาส

ธรรมเนียมปฏิบัติแรก ๆ ของการเทศนาในคริสตจักรเมโธดิสต์ คือ นักเทศน์ฆราวาสจะถูกแต่งตั้งให้นำนมัสการ และเทศนาในกลุ่มของคริสตจักรที่ถูกเรียกว่า วงจร

นักเทศน์ฆราวาสเดิน หรือขี่ม้าไปยังสถานที่เทศนาในวงจรที่ถูกกำหนดไว้ ตามรูปแบบ และเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ภายหลังการแต่งตั้งผู้รับใช้ และศิษยาภิบาล ธรรมเนียมการเทศนาของฆราวาสนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไป

โดย นักเทศน์ท้องถิ่นเมโธดิสต์ ผู้ถูกแต่งตั้ง โดยคริสตจักรของตนเอง และได้รับการรับรอง และการเชิญ

จากคริสตจักรที่อยู่ใกล้ ๆ ให้ไปเทศนา ร่วมกับผู้รับใช้ที่มีอยู่แล้ว และระหว่างที่พวกผู้รับใช้วางแผนว่าจะไม่อยู่

3. ฆราวาส เป็น เสาของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หนึ่งในหลักการพื้นฐานของคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ยัวโดถูกสร้างบนหลักการการทำงานของฆราวาส

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ยัวโด ซึ่งถูกก่อตั้งโดย ดาวิด ยองกี โช และแม่ยายของเขา ชอย จา-ชิล

ทั้งสองเป็นศิษยาภิบาลของแอสแซมบี้ออฟก๊อด เริ่มการประชุมนมัสการของผู้หญิงในวันที่ 15 พฤษภาคม 1958 กับผู้หญิงอื่นอีกสี่คนในบ้านของชอย จา-ชิล

คริสตจักรมีสมาชิกถึงห้าหมื่นคนในปี 1977 จำนวนเพิ่มเป็นสองเท่าในเวลาแค่สองปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 1981 สมาชิกมีจำนวนถึงสองแสนคน ภายในเวลานั้น ก็เป็นคริสตจักรที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับโดย ลอสแองเจิลลิสไทม์

ในปี 2007 มีสมาชิกถึง 830,000 คน มีการนมัสการเจ็ดรอบในวันอาทิตย์ ซึ่งถูกแปลไปสู่ภาษาต่าง ๆ

สิบหกภาษา

4. ฆราวาส เป็น เสาของเครือข่ายคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นจากไนจีเรีย และกานา

ทั้งเดอะ รีดีมด์ คริสเตียน เชริท์ ออฟ ก๊อด ซึ่งมีบ้านอยู่ในไนจีเรีย และเดอะ เชริท์ ออฟ เพ็นเตคอสต์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกานาได้ใช้ฆราวาสเป็นอย่างมาก พันธกิจทั้งสองนี้มีเครือข่ายคริสตจักรที่กว้างใหญ่

และใช้ฆราวาสในการเทศนา และการเป็นศิษยาภิบาล

เดอะ เชริท์ ออฟ เพ็นเตคอสต์ ถูกก่อตั้งโดย เจมส์ แมคเคออน ซึ่งเป็นมิชชันนารีชาวไอริช ซึ่งถูกส่งมา

โดย อพอสโตลิค เชิร์ท จากแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มาที่โกลด์ โคสต์

พันธกิจนี้ได้เติบโตจนมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนคน เดอะ เชริท์ ออฟ เพ็นเตคอสต์มีคริสตจักรมากกว่า 13,000 แห่งใน 70 ประเทศ ทั่วทุกทวีปในโลกนี้

ในปี 1952 ปา โจสิยา อาหินดาโยมี ก่อตั้งเดอะ รีดีมด์ คริสเตียน เชริท์ ออฟ ก๊อด ในไนจีเรีย

ภายใต้การนำของผู้ดูแลทั่วไป, ศาสนาจารย์ อี.เอ. อาดีโบเย, ได้เติบโตขึ้นจนมีคริสตจักรในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 140 ประเทศ และมีผู้ร่วมนมัสการเป็นล้านคน

จริง ๆ แล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และถูกทำให้สำเร็จได้ผ่านทางฆราวาส

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในฝ่ายโลก

1. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ก่อกำเนิดจากฆราวาส

ประชาธิปไตยให้โอกาสแก่ประชาชนธรรมดาในการลงมือ และเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ ถ้าพวกเขาต้องการ

ประชาธิปไตย คือ อำนาจของคนธรรมดาที่สามารถปฏิเสธที่จะอยู่ภายใต้สภาพที่ไม่สามารถยอมรับได้

ประชาธิปไตย คือ การมีส่วนร่วม และการมีอิทธิพลของคนธรรมดาที่มีต่อประเทศ

ประชาธิปไตยถูกสร้างบนหลักการของการมีโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนธรรมดา

2. มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ก่อกำเนิดจากฆราวาส

การปฏิวัติอเมริกาเป็นตัวอย่างที่คลาสสิคของอำนาจของประชาชนธรรมดา