Start Reading

મંડળીની ઉન્નતિ ..... હા, એ શક્ય છે !

Ratings:
397 pages1 hour

Summary

અમે જાણીએ છીએ કે મંડળીની ઉન્નતિ તે સમાજવી અને મેળવવી કઠિન છે. બધા પાળકો એવી ઈચ્છા રાખે છે કે તેમની મંડળીઓ વૃદ્ધિ પામે. આ પુસ્તક તે મંડળીની ઉન્નતિ માટેની તમારી શોધની ઉત્તર છે. તમને સમજણ પડશે કે મંડળીની ઉન્નતિ કરવા કેવી રીતે “ઘણી બધી અલગ અલગ બાબતો સાથે મળીને કામ કરે છે.” વ્હાલા પાળક, આ પુસ્તકના શબ્દો અને અભિષેક જેવો તમારા હદયમાં ઉતરશે કે તમે તમારી મંડળીની જેવી ઉન્નતિ માટે પ્રાર્થના કરતા હતા, તેવી ઉન્નતિનો અનુભવ કરશો

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.