Start Reading

ਉਹ ਿਜਹਤੇ ਘਮੰਡੀ ਹਨ

Ratings:
167 pages2 hours

Summary

ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕੀ “ਲਾਯੇਲਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਲਾਯੇਲਟੀ" ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਦ ਲਾਇਟਹਾਊਸ ਚੈਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਸਿਯਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ।
ਡੈਗ ਹਿਯੁਵਰਡ-ਮਿਲਸ, ਇਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਲਿੰਗ ਜੀਜਸ ਕ੍ਰੂਸੇਡਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਉ, www.daghewardmills.org.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.