Start Reading

Kitab Suci Al-Quran (القران الكريم) Edisi Bahasa Arab

Ratings:
496 pages

Summary

Kitab Suci Al-Quran Dalam Bahasa Arab Yang Di Terbitkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Dan Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Quran.

Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Menurut ajaran Islam, Kitab Suci Al-Quran ialah wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir. Perihal diturunkan Al-Quran mempunyai kaitan rapat dengan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur dalam tempo waktu 23 tahun. 

Dalam salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Allah berfirman: "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Adz-Dzikr (Al-Qur’an), dan Kamilah yang akan menjaganya". (Al-Hijr 15:9)

Lafaz Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. Ini berdasarkan firman Allah: 

Sesungguhnya Kamilah Yang Berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu); Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, Dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu; (Surah Al-Qiyamah, 75:17-18)

Manakala dari segi istilah pula, al-Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah, bermula dari Surah Al-Fatihah dan berakhir dengan Surah An-Naas.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.