Start Reading

જેઓ તમનેછોડી જાય છે

Ratings:
290 pages2 hours

Summary

કદાચ સૌથી મોટો એક દુશ્મન જેનો તમે ક્યારેક સામનો કર્યો હોઈ શકે, તે છે “ભાઈઓ મધ્યે દોષમૂકનાર.” ડેગ હેવર્ડ-મિલ્સ દ્વારા આ ઉત્કૃષ્ટ પુસ્તક જ્યારે તમે વાંચશો ત્યારે તમે ઊંડી સમજ મેળવી લેશો કે કેવી રીતે આરોપોનું હથિયાર કામે લગાડાય છે અને તેના પર કેવી રીતે જીત મેળવાય છે તે શીખી લેશો.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.