Start Reading

Pan Tadeusz

Ratings:
353 pages4 hours

Summary

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie  to poemat epicki Adama Mickiewicza. Jest to epopeja narodowa z elementami gawędy szlacheckiej która powstała w latach 1832–1834 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim. Czas akcji: pięć dni z roku 1811 i dwa dni z roku 1812.
Epopeja jest stałą pozycją na polskiej liście lektur szkolnych. W 2012 była publicznie odczytywana w akcji społecznej propagującej znajomość literatury polskiej, Narodowe Czytanie Pana Tadeusza.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.