Start Reading

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego

Ratings:
61 pages46 minutes

Summary

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego to utwór poetycki, broszura publicystyczna o charakterze politycznym napisana przez Adama Mickiewicza i wydana w grudniu 1832 roku w Paryżu. Utwór powstał w najbardziej płodnym literacko okresie życia Mickiewicza, krótko po upadku powstania listopadowego, tuż po napisaniu Dziadów części III, a bezpośrednio przed powstaniem Pana Tadeusza.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.