Start Reading

Kaşgarlı Mahmud ve Divan-ı Lugat-it Türk

Ratings:
196 pages1 hour

Summary

Kaşgarlı Mahmud'un hayatı hakkında edebiyat tarihimizde kesin ve açık bir bilgi malesef yoktur. Ünlü bilgin'in hayatı hakkında bildiklerimizin tek kaynağı yine kendi eseri olan Divan-ı Lügat-it Türk'tür. Eserin çeşitli yerlerinde yazarın verdiği bilgilere dayanarak, hayatı hakkında fikir edinebilmekteyiz.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.