Start Reading

Algot Ahlbäck Vår pappa

Ratings:
100 pages1 hour

Summary

Algot Ahlbäck - Vår pappa är en minnesbok skriven av tre av hans fyra barn sjuttio år efter hans död. För dem alla var hans roll som ledare för ÖrebroMissionen intimt förknippad med hans fadersroll.
Familjen bodde och levde i samma hus som den frireligiösa rörelsen hade sitt kontor och där Örebro Missionsskola utbildade pastorer och missionärer och med Filadelfiakyrkan i kvarteret bredvid. Hemmet stod alltid öppet för gäster som även ibland övernattade.
I centrum fanns mamma Signe som lojalt och troget stod vid sin makes sida. Men hur närvarande var fadern som var ledare för missionsrörelsen och redaktör för deras veckotidning Missionsbaneret och stor del av förlagsverksamheten?
De tre överlevande barnen har var för sig och okunniga om de andras minnen skrivit ner sin bild av fadern.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.