Start Reading

Undervisandets Glädje: Om teori och praktik i lärarutbildning

Ratings:
144 pages2 hours

Summary

Svend Pedersen tar i sin bok Undervisandets glädje upp vikten för en undervisande lärare i skolan att komma till tals med eleverna.

Undervisandets glädje är en stimulerande och intresseväckande läsning där Svend Pedersen med hjälp av exempel och minnen från undervisning under flera decennier beskriver dels sin egen väg mot att utveckla en djupare förståelse för undervisning, dels hur systematisk forskning fick en mer framskjuten plats i svensk utbildning av lärare i naturvetenskapliga ämnen.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.