Start Reading

กลับสู่ผืนโลก: การผจญภัยของแอซากิสกับเพทรี

Ratings:
226 pages35 minutes

Summary

เล่ม 1/3 “เรากำลังเดินทางกลับมา ปีสุริยคติเพิ่งผ่านไปหนึ่งปีนับตั้งแต่เราถูกบังคับให้ออกจากดาวเคราะห์ดวงนั้นอย่างเร่งรีบ แต่สำหรับพวกเขาก็เป็นเวลา 3,600 ปีโลกแล้ว เราจะพบอะไรบ้าง”
นิบิรุซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สิบสองของระบบสุริยะของเรา มีวงโคจรสวนทางและเป็นวงรีอย่างที่สุด วงโคจรนี้ใหญ่กว่าของดาวเคราะห์อื่นทั้งหลาย และที่จริงต้องใช้เวลาถึงประมาณ 3,600 ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบ ผู้อยู่อาศัยบนนิบิรุซึ่งฉวยโอกาสจากการโคจรนี้ได้มาเยี่ยมเยียนเราอย่างเป็นระบบมาเป็นเวลาหลายแสนปีแล้ว โดยแต่ละครั้งก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ความรู้ เทคโนโลยี และแม้แต่วิวัฒนาการของมนุษยชาติเอง บรรพบุรุษของเราได้เรียกผู้อยู่อาศัยบนดาวนั้นหลายแบบ แต่ชื่อที่ใช้เป็นตัวแทนได้ดีที่สุดน่าจะเป็น ”พระเจ้า” แอซากิสและเพทรีซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยบนดาวเคราะห์แปลกประหลาดดวงนี้ซึ่งกำลังอยู่บนยานธีออสนั้นกำลังกลับสู่โลก เพื่อกู้คืนสินค้าอันลึกลับและมีค่าที่ถูกทิ้งซ่อนไว้ในระหว่างที่พวกเขามาเยี่ยมเยียนครั้งก่อน เรื่องราวอันจับใจและน่าขบขัน แต่เต็มไปด้วยความระทึกใจพร้อมการตีความเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เสียใหม่ในแบบที่อาจสะเทือนใจอยู่บ้าง

PUBLISHER: TEKTIME

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.