Start Reading

Isingqi

Ratings:
12 pages4 minutes

Summary

Imibongo sisidlo somphfulo ngendlela yokuba inika amazwi entuthuzelo, ikwaxhobisa ifundise ngazo zonke izimo zentlalo nezempilo iphinde ngaxeshnye ilumkise. Le ncwadana iqulethe konke okusingqongileyo awungebuyi nelize xa sele uyifundile wena mthandi nawe mibongo yosiba neyomthonyama

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.