Start Reading

Det stora flygelskjutningen i Shropshire

Ratings:
260 pages3 hours

Summary

Den stora flygelskjutningen i Shropshire är en samling historier
av Göteborgs-Postens kåsör Kristian Wedel, som publiceras i ett
mycket speciellt sammanhang. Den utgör den moderna delen i
Litteraturbankens satsning på klassiska kåserier hösten 2018.
Litteraturbanken tillgängliggör svenska klassiker fritt för alla,
och satsar nu på kåserier av de stora svenska signaturerna som
Jan Olof Olsson (Jolo), Barbro Alving (Bang), Lennart Nyblom
(Red Top), Anna Lisa Wärnlöf (Claque) och Kar de Mumma. Även
kåsörer som Viveca Lärn, Astrid Lindgren, Gunnar Ohrlander och
Frank Heller återfinns i urvalet. Kristian Wedel för oss in i
2000-talet.
Författaren och översättaren Erik Andersson har skrivit förordet
till Den stora flygelskjutningen i Shropshire.
Denna edition av Den stora flygelskjutningen i Shropshire ges ut
av GP Förlag.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.