Start Reading

Qhude manikiniki

Ratings:
406 pages3 hours

Summary

Kwelinye lamagquma akwaNongoma kwakumi omunye wemizi kaZwide, inkosi yamaNdwandwe. Laphaya ngezansi nje kwawo kwakukhona isiphethu somfula, iMmona. Wawehla njalo lo mfula ugobhoza uze uyongenela komunye omkhulu, iMfolozi emnyama. Kwakukuyo iMmona lena lapho uZwide ayethi uma efuna ukugeza ehle nezinduna zakhe zimqaphele ukuba angavelelwa yingozi ayogeza kuyona. Yayihlala icwebile lapha uma ingadungekile ngoba izulu likade lina, noma, mhlawumbe, kukhona nje okunye ebekukade kuyidunga.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.